Fiatal Gazda Pályázat

FIG 1x1

avagy tudnivalók a fiatal gazda pályázat 2020-2021. évi elnyeréséhez, amire mindenki kíváncsi, mégsem kérdezi meg senki.


Megjelent:
Frissítve:

Mi az a fiatal gazda pályázat?

A fiatal gazda pályázat az egyik legnépszerűbb mezőgazdasági támogatás.

A pályázat nyertesei

támogatásban részesülnek.

40.000 euró vissza nem térítendő támogatás

Mezőgazdasággal foglalkozó fiatalok számára új vállalkozás indításához, vagy meglévő gazdaság fejlesztéséhez a fiatal gazda pályázatnál nincs jobb lehetőség.

Ennek ellenére nagyon sok, ténylegesen mezőgazdasággal foglalkozó, vagy foglalkozni tervező fiatal nem élt eddig a pályázat nyújtotta lehetőséggel annak ellenére, hogy a fiatal gazda pályázat épp az ő támogatásuk céljából jött létre.

Vajon miért?

Fiatal gazda beszámolók alapján tudjuk, hogy...

A felsorolt okokban közös, hogy jó pályázatíró mellett egyik sem jelentett volna problémát.

Tévhitek a fiatal gazda pályázatról

#1 tévhit:

Nem érdemes pályázni, mert a támogatás nagy részét adók/járulékok formájában, valamint a vállalások teljesítése érdekében visszafizetjük. Jobban járunk banki hitellel.

Egy fiatal gazda projekt elnyerésének és ötéves fenntartásának teljes költsége 1-4 millió forint között van, vagyis átlagosan ekkora összeget kell a 14 millió forintból "visszafizetnünk". Ennek legnagyobb részét az egyéni vállalkozói járulékok teszik ki, amit sok fiatal gazdának nem szükséges fizetnie a később kifejtett okok miatt.

1-4 millió forint támogatásból visszafizetendő összeg áll szemben mintegy 18-20 millió forint bank részére visszafizetendő összeggel 14 millió forint szabad felhasználású hitel után, ötéves futamidő esetén.

Példa:

14 millió forint összeget kap 5 év időtartamra és Ön dönti el, hogy támogatás, vagy hitel formájában. A két lehetőség között lényegi különbség az 5 év során visszafizetendő összeg nagysága:

 1. 1-4 millió forintot kell visszafizetni - fiatal gazda pályázat;
 2. 18-20 millió forintot kell visszafizetni - banki hitel.

Ön melyik lehetőséget választja?

Az 1-4 millió forint összegben benne van:

Ráadásul a fenti költségek nem mindenki esetében merülnek fel:

A támogatásból ideális esetben több, mint 13 millió forint-, de kevésbé kedvező esetben is legalább 10 millió forint "tisztán" megmaradhat.

#2 tévhit:

A fiatal gazda pályázatnál "csak az rúghat labdába, aki narancssárga színű mezben focizik".

A narancssárga mezben pályázók nem biztos, hogy nem indulnak nagyobb eséllyel, ám a többség esetében a pályázatra kapott pontszám, illetőleg annak ponthatárhoz viszonyított helyzete dönti el a 40.000 euró / 14 millió forint sorsát. A fiatal gazda pályázat egész egyszerűen túl kicsi ahhoz...

#3 tévhit:

Csak abban az esetben érdemes pályázni, ha mindent vállalunk.

A támogatás többszörösen túligényelt jellegéből adódik, hogy aki nyerni akar, az vállalási kényszer alatt áll.

A támogatás elnyerése érdekében szükséges lehet olyan vállalásokat tenni, amelyek megvalósítása eredetileg ugyan nem szerepelt a terveink között, de esélynövelő szerepükre tekintettel el tudunk fogadni.

Amennyiben több olyan vállalást teszünk, amelyről előre tudható, hogy nem fog megvalósulni, abban az esetben hiába nyerjük el a támogatást, valószínűleg vissza kell majd fizetni.

A pályázatra kapott pontszámból a nem teljesített vállalások pontértékét levonva, amennyiben az eredmény a támogathatósági ponthatár alá esik, abban az esetben jogosulatlanul igénybevett támogatás jogcímen a teljes összeget vissza kell fizetni.

Következtetés:

Több vállalást kell tennünk, mint szeretnénk (különben nem nyerünk), azonban nem érdemes olyan vállalásokat tenni, amelyekről biztosan tudjuk, hogy nem fognak megvalósulni (különben vissza kell fizetnünk a támogatást).

Pályázatíró-választás

Az első és legfontosabb lépés a támogatás elnyeréséhez a megfelelő pályázatíró kiválasztása.

"Egy jó pályázatíró munkája jelentős mértékben növeli a fiatal gazda pályázat elnyerésének esélyét, valamint csökkenti a nem várt események kockázatát."

Személye a fiatal gazda pályázat esetén különösen nagy jelentőséggel bír, figyelemmel arra, hogy a feladatok érdemi részét ő látja el:

 1. Már a pályázati felhívás (kiírás) megjelenését megelőzően információval szolgál;
 2. Útmutatást nyújt a pályázatra való felkészüléshez;
 3. Értesít a pályázat kiírásáról, a benyújtás lehetőségéről és határidejéről;
 4. Segít meghozni a pályázathoz kapcsolódó egyes érdemi döntéseket;
 5. Előminősítést végez, amely alapján reális képet kapunk a támogatás elnyerésének esélyéről;
 6. Megtervezi a projektet oly módon, hogy a támogatás elnyerésének fontosságán kívül figyelemmel van arra is, hogy a támogatást később ne kelljen visszafizetni;
 7. Elkészíti a teljes pályázati anyagot (üzleti terv, pénzügyi terv, egyéb nyomtatványok, mellékletek, igazolások);
 8. Ügyfélkapun keresztül benyújtja a pályázatot;
 9. Hiánypótlásra való felszólítás esetén gondoskodik a hiánypótlás határidőben történő elkészítéséről, benyújtásáról;
 10. Hasznos tippeket ad a pályázat bírálatának időszaka során is;
 11. A támogatás elnyerését követően lehívja az első-, majd később a második részletet;
 12. Segítséget nyújt a MÁK ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatok módosításához;
 13. Valamennyi felmerülő kérdésre érdemi választ ad;
 14. Jogi szempontból nem egyértelmű kérdésekre hivatalos állásfoglalást kér;
 15. Vitatott döntés esetén kifogást terjeszt elő, illetőleg fellebbezést készít;
 16. Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok változását, szükség esetén értesítést küld azokról;
 17. A pályázattal kapcsolatos adójogi vonatkozású ügyekben együttműködik a könyvelővel;
 18. Segítséget nyújt a támogatás optimális elszámolásához;
 19. Figyeli a fiatal gazda pályázathoz kapcsolódó pályázati lehetőségeket;
 20. Felkészít helyszíni ellenőrzésekre;
 21. Szükség esetén személyesen felügyeli a helyszíni ellenőrzéseket.

Jelentőségét tovább növeli, hogy a szükséges feladatokat mintegy öt-hatéves együttműködés keretében látja el.

Díjakkal kapcsolatos tudnivalók

Szerződéskötési díj

Fő jellemzői:

Mindezek ellenére, 2020-ban még vannak olyan pályázatírók, akik szerződéskötéskor - valamilyen általuk kitalált indokkal, valójában persze a semmiért - előre pénzt kérnek.

A szolgáltatások közös jellemzője, hogy először a szolgáltató elvégzi a munkát, majd a megrendelő kifizeti az ellenértékét.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szerződéskötés nem munka, hanem a jövőbeni együttműködés feltételeiben való megállapodás, így elvégzett munka hiányában szerződéskötéskor nincs okunk fizetni.

Semmilyen körülmények között se szerződjünk olyan pályázatíróval, aki a pályázat benyújtását megelőzően - különösen szerződéskötéskor - pénzt kér!

Munkadíj

A pályázat elkészítésének és benyújtásának díja, amely a pályázat eredményétől függetlenül fizetendő.

Legfontosabb üzenete, hogy a pályázatíró a pályázat elkészítését és benyújtását tekinti fő célnak, nem a pályázat elnyerését.

Reális összege fiatal gazda pályázat esetén:

50.000 - 100.000 forint + ÁFA

A munkadíj a munka elvégzését - azaz a pályázat benyújtását - követően fizetendő.

Jelentősen magasabb összegű-, vagy a pályázat benyújtását megelőzően fizetendő bármilyen díj az egyik legbiztosabb jele annak, hogy a pályázatíró elsősorban nem a pályázatunk elnyerésében érdekelt.

Munkadíj helyett kérhetne például nagyobb összegű sikerdíjat. Ehelyett egyes pályázatírók inkább pénz-visszafizetési garanciának tűnő ígérettel próbálják rávenni a fiatal gazdákat minél nagyobb összeg előre történő kifizetésére.

Pénz-visszafizetési garanciát ígérni pályázatírói hiba miatt nem nyert pályázat esetére nem hangzik rosszul, ám azok számára, akik hisznek benne, van ezzel kapcsolatosan egy rossz hír:

Pénz visszafizetésére vélelmezhetően soha nem fog sor kerülni, figyelemmel arra, hogy jogi értelemben vett pályázatírói hiba a pályázatok elektronikus benyújtása óta nem létezik.

2017. évtől fiatal gazda pályázat kizárólag elektronikus űrlapon nyújtható be. Az elektronikus kérelembenyújtási felületen nincs lehetőség a pályázat beadására olyan hiba esetén, ami a pályázat elutasítását eredményezhetné (a "Beadás" gomb kizárólag hibátlan űrlapon aktív). A pályázat benyújtása így önmagában kizárja a formai/pályázatírói hiba lehetőségét.

A fiatal gazda pályázat elutasítására mindössze kettő ok miatt kerülhet sor:

 1. Jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt;
 2. Forráshiány miatt (a ponthatárt el nem érő pályázatok esetén).

Jogi értelemben egyik ok sem minősül pályázatírói hibának. A pénz-visszafizetési garancia ígérete emiatt nem több megtévesztő marketingfogásnál.

A munkadíj-alapú pályázatírás rejtett veszélyei, avagy hogyan veszíthetünk el 14 millió forintot nem megfelelő pályázatíró választásával?

"A munkadíj nem ördögtől való", gondolhatják egyes fiatal gazdák...

Mindez alapvetően logikus, azonban van vele egy nagyon komoly és egyre gyakrabban előforduló probléma, melyet kiválóan szemléltet az alábbi történet:

Fiatalgazda István kezdő méhész a fiatal gazda pályázat segítségével tervezi fejleszteni gazdaságát. Olyan pályázatírónak szavazott bizalmat, aki a szokásos mértékű sikerdíj mellett munkadíjat számít fel a pályázattal kapcsolatos teendők elvégzéséért.

Egy kis munkadíj nem ördögtől való - gondolja István -, majd nekilátnak a projekthez.

Már az első munkafolyamatnál, a jogosultsági kritériumok ellenőrzésekor pályázatírója véletlenül elfelejt feltenni néhány kérdést, illetőleg véletlenül elfelejt tájékoztatást adni arról, hogy a pályázati felhívásban szereplő kizáró okokon kívül számos további kizáró ok létezik, amelyek esetén a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

Fontos kiemelni, hogy István pályázatírója egyáltalán nem érdekelt abban, hogy kizáró okot találjon, hiszen ebben az esetben lőttek a szerződésnek és vele a biztos munkadíjnak. Számára a képlet ilyen egyszerű:

Szerződés aláírása = munkadíj.

Érdekének megfelelően a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés érdemi vizsgálata helyett a pályázat benyújtására ösztönző, lelkesítő szavakkal halmozza el Istvánt.

Ifjú méhészünk nagyon boldog, hogy a pályázat összes feltételének megfelel, sőt, az előminősítésen elért pontszámától fellelkesedve már karnyújtásnyira érzi a 14 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

A 200% pénz-visszafizetési garancia és a 100% siker garancia szavak hallatán a hangulat a tetőfokára hág. István úgy érzi, hogy a pályázat elnyeréséhez a lehető legjobb helyen van, így - nem törődve az intő jelekkel, a tisztességtelen üzleti feltételekkel és az előre fizetendő díjakkal - aláírja a szerződést.

István biztos abban, hogy jó üzletet kötött és az esélyesek nyugalmával várja a pályázat bírálatának eredményét. Közben gondolatban már a támogatás felhasználásának lépéseit tervezi, sőt, talán már el is költötte mind a 14 millió forintot...

Néhány hónap múlva...

István e-mail üzenetben értesítést kap egy ügyfélkapus tárhelyére érkezett levélről, melynek küldője a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője. A levél tárgy mezőjében a következő szöveg olvasható:

"Értesítés elutasításról jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt"

A levél részletesen ismerteti az elutasítás indokát, azonban ifjú gazda méhészünk ebből semmit sem ért, az indok számára ismeretlen, most hall róla először, pályázatírójával való megbeszélések során ilyesmiről nem volt szó.

István az elutasítás kapcsán sürgősen pályázatírójához fordul, aki szintén nem érti, hogy hogyan fordulhat elő ilyen szerencsétlen véletlen, valamint nagyon sajnálja az esetet, de a vastagon hat számjegyű, előre kifizetett munkadíjból egyetlen forintot sem fizethet vissza, figyelemmel arra, hogy a pályázat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt került elutasításra - ami ugyebár nem pályázatírói hiba.

Azt azonban elfelejti megemlíteni, hogy amennyiben szakmai végzettséggel rendelkező személytől elvárható kellő gondossággal látta volna el feladatát - amely a Ptk. szerint valamennyi megbízási szerződés megbízottjának törvényi kötelessége -, abban az esetben még a szerződéskötést megelőzően, a jogosultsági kritériumok ellenőrzésekor fény derült volna arra a kizáró okra, amelyre hivatkozással a pályázat elutasításra került.

István csalódott. Szitokszavakkal illeti a bíráló hatóságot, a fiatal gazda pályázatot, sőt, az egész pályázati rendszert. Valószínűleg sosem fogja beismerni, pedig teljesen nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt Ő hibázott, azzal, hogy

nem megfelelő pályázatírót választott.

Sajnálja az ablakon kidobott, előre fizetett munkadíjat, a sok felesleges tárgyalást, egyeztetést, ügyintézést, a lelkileg rendkívül megterhelő, hosszú várakozást. Vesztesége azonban mindezeknél is sokkal nagyobb:

14 millió forint vissza nem térítendő támogatás, aminek igénylésére még egyszer nincs lehetősége.

Tanulság:

Pályázatírásért munkadíj felszámítása nem ördögtől való, de érdekeltté teszi a pályázatírót olyan pályázat elvállalásában, amelyről gondos ügyvitel mellett előre tudható lenne, hogy biztosan nem fog nyerni.

István méhészeti példájához hasonló esetek a fiatal gazda pályázat kapcsán vélelmezhetően nagyon gyakoriak, valamint csak egyetlen módon kerülhetők el:

Kizárólag sikerdíj ellenében dolgozó pályázatíró választásával.

Sikerdíj

A támogatás elnyerésének díja. Megállapodástól függően a támogatás elnyerését-, vagy a támogatás első részletének folyósítását követően fizetendő.

Reális mértéke fiatal gazda pályázat esetén:

a támogatási összeg 4% - 8%-a

Ennél nagyobb mértékű sikerdíj is reális lehet, amennyiben a projekt ötéves utógondozását magában foglalja.

A kizárólag sikerdíj ellenében dolgozó pályázatírók az ügyfelek érdekét tekintve a csúcsot képviselik.

Üzleti filozófiájuk lényege, hogy a fiatal gazda pályázat elnyerését tekintik céljuknak, nem az elkészítését.

Milyen pályázatírót válasszunk?

Legjobban akkor járunk, ha a fiatal gazda pályázat elnyerését olyan pályázatíró cégre bízzuk, amely...

Milyen pályázatírótól meneküljünk?

Intő jelek, melyek arra utalnak, hogy nagyon rossz helyen járunk (és ideje továbbállni):

 1. Díjmentes előminősítést végez a cég annak ellenére, hogy aktuális pályázati felhívás hiányában a feltételek még nem ismertek. Az előminősítés ilyen esetben csupán a fiatal gazda pályázat előző kiírásának feltételei alapján történhetne. Így valójában nem kapunk semmilyen díjmentes szolgáltatást, sőt, éppen ellenkezőleg, az űrlap kitöltésével mi adjuk meg díjmentesen adatainkat a kamu előminősítést végző vállalkozás részére. Fontos kiemelni, hogy az előző és a jövőbeni pályázati kiírás feltételei között vélelmezhetően lesz hasonlóság, azonban a biztos eltérések okán az előző kiírás alapján előminősítést végezni nem csupán értelmetlen, de kifejezetten megtévesztő is.

Ptk. 6:91. § (1) bekezdés:

"Akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, a megtévesztés hatására tett szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja."
 1. Szerződést (esetleg előszerződést) kötne velünk a cég fiatal gazda pályázat elkészítésére annak ellenére, hogy a jogalapot megteremtő pályázati felhívás még nem jelent meg. Jogban járatlanként nem tudhatjuk, hogy ez bűncselekmény, szabálysértés, vagy csupán megtévesztés, de abban biztosak lehetünk, hogy valami nagyon nincs rendben. Pályázati felhívás megjelenését megelőző szerződéskötési szándéknak egyetlen vélelmezhető oka lehet: a jogtalan pénzbeszedés.

Kizárólag aktuális pályázati felhívás esetén szerződjünk! A fiatal gazda felhívás státuszát a palyazat.gov.hu oldalon ellenőrizhetjük.

 1. Előre - szerződéskötéskor és/vagy a pályázat benyújtását megelőzően - pénzt kér a pályázatíró. Az előre elkért pénz a legbiztosabb jele annak, hogy ő maga sem bízik a pályázat sikerében - akkor mi miért bíznánk meg az ő munkájában?

Miért a SZILBERHORN Pályázati Iroda?

Erre érdemben csak az Iroda fiatal gazda ügyfelei tudnának válaszolni...

A három legfontosabb ok:

 1. Sikerdíjas pályázatírás - kizárólag a támogatás elnyerése esetén és csak a folyósítást követően szükséges fizetni;
 2. Kiemelkedő nyerési arány - 93,1%-os a nyertes fiatal gazda pályázatok aránya a 2007 és 2020 közötti időszak hat kiírásának átlagában (az országos átlag 40% körül van);
 3. Díjmentes utógondozási szolgáltatáscsomag - az Iroda fiatal gazda ügyfelei számára szerződéses garanciával biztosított az ötéves fenntartási időszak teljes időtartama alatt.

Szeretne Ön is a fiatal gazda pályázat nyertesei közé tartozni?

Névjegy


Névjegy 1. oldal

Névjegy 2. oldal

Ugrás az oldal tetejére