Fiatal Gazda Pályázat

FIG 1x1

avagy tudnivalók a fiatal gazda pályázat elnyeréséhez, amire mindenki kíváncsi, mégsem kérdezi meg senki.


Utolsó frissítés:
Szerző: Szilberhorn Ferenc

A honlap a fiatal gazda pályázat korábbi időszakáról szól és nem vonatkozik a várhatóan 2024-ben megjelenő új fiatal gazda pályázatra.

Mi az a fiatal gazda pályázat?

A "fiatal gazda pályázat" az egyik legnépszerűbb mezőgazdasági támogatás.

A pályázat nyertesei

támogatásban részesülnek.

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

Mezőgazdasággal foglalkozó fiatalok számára új vállalkozás indításához, vagy meglévő gazdaság fejlesztéséhez a fiatal gazda pályázatnál nincs jobb lehetőség.

Ennek ellenére nagyon sok ténylegesen mezőgazdasággal foglalkozó, vagy foglalkozni tervező fiatal nem élt eddig a pályázat nyújtotta lehetőséggel annak ellenére, hogy a fiatal gazda pályázat épp az ő támogatásuk céljából jött létre.

Vajon miért?

Fiatal gazdák beszámolóiból tudjuk, hogy...

Tévhitek a fiatal gazda pályázatról

#1 tévhit:

Nem érdemes pályázni, mert a támogatás nagy részét adók/járulékok formájában, valamint a vállalások teljesítése érdekében visszafizetjük. Jobban járunk banki hitellel.

Egy fiatal gazda pályázat elnyerésének és ötéves fenntartásának teljes költsége jellemzően 1-4 millió Ft között van, vagyis egy átlagos fiatal gazda összesen ennyit fizet vissza a kapott támogatásból az 5 év során. Ennek legnagyobb részét az egyéni vállalkozói járulékok teszik ki, amit sok fiatal gazdának nem szükséges fizetnie a később kifejtett okok miatt.

Egy 14 millió Ft összegű, szabad felhasználású, ötéves futamidejű hitel esetén összesen mintegy 18-20 millió Ft-ot kell visszafizetni.

Ön melyik lehetőséget választja?

 1. 1-4 millió Ft-ot kell visszafizetni - fiatal gazda pályázat;
 2. 18-20 millió Ft-ot kell visszafizetni - banki hitel.

Az 1-4 millió Ft összegben benne van:

A fenti költségek ráadásul nem mindenki esetében merülnek fel:

A támogatásból ideális esetben több, mint 13 millió Ft-, de kevésbé kedvező esetben is legalább 10 millió Ft tisztán megmaradhat, vagyis a kívánt célra fordítható.

#2 tévhit:

A fiatal gazda pályázatnál "csak az rúghat labdába, aki narancssárga színű mezben focizik".

A narancssárga mezben pályázók nem biztos, hogy nem indulnak nagyobb eséllyel, ám a többség esetében a kapott pontszám, illetőleg annak ponthatárhoz viszonyított helyzete dönti el a fiatal gazda pályázat elnyerésének sorsát.

#3 tévhit:

Csak abban az esetben érdemes pályázni, ha mindent vállalunk.

A támogatás többszörösen túligényelt jellegéből adódik, hogy aki nyerni akar, az vállalási kényszer alatt áll.

A támogatás elnyerése érdekében szükséges lehet olyan vállalásokat tenni, amelyek megvalósítása eredetileg ugyan nem szerepelt a terveink között, de esélynövelő szerepükre tekintettel el tudunk fogadni.

Amennyiben több olyan vállalást teszünk, amelyről előre tudható, hogy nem fog megvalósulni, abban az esetben hiába nyerjük el a támogatást, valószínűleg vissza kell majd fizetni.

A pályázatra kapott pontszámból a nem teljesített vállalások pontértékét levonva, amennyiben az eredmény a támogathatósági ponthatár alá esik, abban az esetben jogosulatlanul igénybevett támogatás jogcímen a teljes összeget vissza kell fizetni.

Vagyis:

Többet szükséges vállalnunk, mint szeretnénk (különben nem nyerünk), azonban nem érdemes olyan vállalásokat tenni, amelyekről biztosan tudjuk, hogy nem fognak megvalósulni (különben vissza kell fizetnünk a támogatást).

Hogyan lehet elnyerni a támogatást?

Mindenekelőtt egy jó pályázatíróval.

"Egy jó pályázatíró munkája jelentős mértékben növeli a fiatal gazda pályázat elnyerésének esélyét, valamint csökkenti a nem várt események kockázatát."

Személye a fiatal gazda pályázat esetén különösen nagy jelentőséggel bír, figyelemmel arra, hogy a feladatok érdemi részét ő látja el:

 1. Már a pályázati felhívás (kiírás) megjelenését megelőzően információval szolgál;
 2. Útmutatást nyújt a pályázatra való felkészüléshez;
 3. Értesít a pályázat kiírásáról, a benyújtás lehetőségéről és határidejéről;
 4. Segít meghozni a pályázathoz kapcsolódó egyes érdemi döntéseket;
 5. Előminősítést végez, amely alapján reális képet kapunk a támogatás elnyerésének esélyéről;
 6. Megtervezi a projektet oly módon, hogy a támogatás elnyerésének fontosságán kívül figyelemmel van arra is, hogy a támogatást később ne kelljen visszafizetni;
 7. Elkészíti a teljes pályázati anyagot (üzleti terv, pénzügyi terv, egyéb nyomtatványok, mellékletek, igazolások);
 8. Ügyfélkapun keresztül benyújtja a pályázatot;
 9. Hiánypótlásra való felszólítás esetén gondoskodik a hiánypótlás határidőben történő elkészítéséről, benyújtásáról;
 10. Hasznos tippeket ad a pályázat bírálatának időszaka során is;
 11. A támogatás elnyerését követően lehívja az első-, majd később a második részletet;
 12. Segítséget nyújt a MÁK ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatok módosításához;
 13. Valamennyi felmerülő kérdésre érdemi választ ad;
 14. Jogi szempontból nem egyértelmű kérdésekre hivatalos állásfoglalást kér;
 15. Vitatott döntés esetén kifogást terjeszt elő, illetőleg fellebbezést készít;
 16. Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok változását, szükség esetén értesítést küld azokról;
 17. A pályázattal kapcsolatos adójogi vonatkozású ügyekben együttműködik a könyvelővel;
 18. Segítséget nyújt a támogatás optimális elszámolásához;
 19. Figyeli a fiatal gazda pályázathoz kapcsolódó pályázati lehetőségeket;
 20. Felkészít helyszíni ellenőrzésekre;
 21. Szükség esetén személyesen felügyeli a helyszíni ellenőrzéseket.

A fenti feladatokat mintegy hatéves együttműködés keretében látja el.

Díjakkal kapcsolatos tudnivalók

Szerződéskötési díj

Fő jellemzői:

Mindezek ellenére vannak olyan pályázatírók, akik szerződéskötéskor - valamilyen általuk kitalált indokkal, valójában persze a semmiért - előre pénzt kérnek.

A szolgáltatások közös jellemzője, hogy először a szolgáltató elvégzi a munkát, majd a megrendelő kifizeti annak ellenértékét.

A szerződéskötés azonban nem munka, hanem a felek együttműködési szándékának írásban történő rögzítése, valamint az együttműködés feltételeiben való megállapodás. Ennek megfelelően szerződéskötéskor - elvégzett munka hiányában - nincs miért fizetni.

Semmilyen körülmények között se szerződjünk olyan pályázatíróval, aki a pályázat benyújtását megelőzően - különösen szerződéskötéskor - pénzt kér!

Munkadíj

Más néven megbízási díj, amely lényegében a pályázat elkészítésének és benyújtásának díja.

Alkalmazásának legfontosabb üzenete, hogy a pályázatíró a pályázat elkészítését és benyújtását tekinti munkának/fő célnak, nem a pályázat elnyerését.

Reális összege fiatal gazda pályázat esetén:

50.000 - 100.000 Ft + ÁFA

Jelentősen magasabb összegű-, vagy a pályázat benyújtását megelőzően fizetendő bármilyen díj az egyik legbiztosabb jele annak, hogy a pályázatíró elsősorban nem a pályázatunk elnyerésében érdekelt.

Munkadíj/megbízási díj helyett kérhetnének nagyobb összegű sikerdíjat, ehelyett inkább pénz-visszafizetési garanciának tűnő ígérettel próbálják rávenni a fiatal gazdákat minél nagyobb összeg előre történő kifizetésére.

Pénz-visszafizetési garanciát ígérni pályázatírói hiba miatt nem nyert pályázat esetére nem hangzik rosszul, ám azok számára, akik hisznek benne, van ezzel kapcsolatosan egy rossz hír: pénz visszafizetésére vélelmezhetően nem fog sor kerülni, figyelemmel arra, hogy jogi értelemben vett pályázatírói hiba a pályázatok elektronikus benyújtása óta nem létezik.

2017. évtől fiatal gazda pályázat kizárólag elektronikus űrlapon nyújtható be. Az elektronikus kérelembenyújtási felületen nincs lehetőség a pályázat beadására olyan hiba esetén, ami a pályázat formai - vagyis pályázatírói - hiba miatti elutasítását eredményezhetné, figyelemmel arra, hogy a "Beadás" gomb kizárólag hibátlan űrlapon aktív.

A pályázat benyújtása így már önmagában kizárja - jogi értelemben - a formai/pályázatírói hiba lehetőségét.

A fiatal gazda pályázat elutasítására mindössze kettő ok miatt kerülhet sor:

 1. Jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt;
 2. Forráshiány miatt (a ponthatárt el nem érő pályázatok esetén).

Jogi értelemben egyik ok sem minősül pályázatírói hibának. A pénz-visszafizetési garancia ígérete emiatt nem több megtévesztő marketingfogásnál.

A munkadíj-alapú pályázatírás rejtett veszélyei, avagy hogyan veszíthetünk el 14 millió Ft-ot nem megfelelő pályázatíró választásával?

Egyes fiatal gazdák szerint a pályázatírásért felszámított - és gyakran előre elkért - munkadíj/megbízási díj nem ördögtől való. Elsősorban nekik szól az alábbi, megtörtént eseten alapuló történet:

Ifjú gazda méhészünk - legyen a neve Fiatalgazda István - a fiatal gazda pályázat segítségével tervezte fejleszteni szüleitől átvett gazdaságát. Pályázatírója a sikerdíjon felül előre fizetendő megbízási díjat is felszámított.

Egy kis munkadíj nem ördögtől való - gondolta ifjú gazdánk -, majd pályázatírójával közösen nekiláttak a projekthez.

Már a legelső munkafolyamat során végzetes pályázatírói hiba történt. A jogosultsági kritériumok ellenőrzésekor a pályázatíró "véletlenül" elfelejtett feltenni néhány szükséges kérdést, továbbá "véletlenül" elfelejtett tájékoztatást adni arról, hogy a pályázati felhívásban szereplő kizáró okokon kívül számos további kizáró ok létezik, melyek fennállása esetén a pályázat biztosan elutasításra kerül.

Fontos észrevenni, hogy István pályázatírója egyáltalán nem volt érdekelt abban, hogy kizáró okot találjon, hiszen ebben az esetben lőttek volna a szerződésnek és vele a biztos megbízási díjnak. Számára a képlet ilyen egyszerű:

Szerződés aláírása = biztos megbízási díj.

Érdekének megfelelően a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés érdemi vizsgálata helyett a pályázat benyújtására ösztönző, lelkesítő szavakkal halmozta el Istvánt.

Ifjú méhészünk nagyon boldog volt, hogy a pályázat összes feltételének megfelel, sőt, az előminősítésen elért pontszámától fellelkesedve már karnyújtásnyira érezte a 14 millió Ft vissza nem térítendő támogatást.

A 200% pénz-visszafizetési garancia és a 100% siker garancia szavak hallatán a hangulat a tetőfokára hágott. István úgy érezte, hogy a pályázat elnyeréséhez a lehető legjobb helyen van, így - nem törődve az intő jelekkel, a tisztességtelen üzleti feltételekkel és az előre fizetendő díjakkal - aláírta a szerződést.

Fiatal gazda méhészünk biztos volt abban, hogy jó üzletet kötött és az esélyesek nyugalmával várta a pályázat bírálatának eredményét.

Néhány hónap múlva...

... ügyfélkapus értesítési tárhelyére a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője által írt levél érkezett a következő tárgy megjelöléssel:

"Értesítés elutasításról jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt"

A levél részletesen tartalmazta az elutasítás indokait, azonban ifjú gazda méhészünk ebből semmit sem értett, pályázatírójával való megbeszélések során ilyenekről nem esett szó.

Az elutasítás kapcsán sürgősen pályázatírójához fordult, aki szintén nem értette, hogy hogyan fordulhatott elő ilyen szerencsétlen véletlen, valamint nagyon sajnálta az esetet, de a 200% pénz-visszafizetési garancia és a 100% siker garancia ellenére a többszázezer forint előre kifizetett megbízási díjból egyetlen forintot sem fizetett vissza, hivatkozással arra, hogy a fiatal gazda pályázat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt került elutasításra - ami ugyebár nem pályázatírói hiba.

Azt azonban elfelejtette hozzátenni, hogy amennyiben pályázatírótól elvárható módon - a Ptk. szerint "szakmai végzettséggel rendelkező személytől elvárható kellő gondossággal" - végezte volna a munkáját, abban az esetben még a szerződéskötést megelőzően, a jogosultsági kritériumok ellenőrzésekor fény derült volna arra a kizáró okra, ami miatt a pályázat elutasításra került.

István csalódott. Szitokszavakkal illette a bíráló hatóságot, a fiatal gazda pályázatot, sőt, az egész pályázati rendszert. Valószínűleg sosem fogja beismerni, pedig teljesen nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt Ő hibázott, azzal, hogy

nem megfelelő pályázatírót választott.

Sajnálja a meggondolatlanul előre fizetett, ablakon kidobott többszázezer forint összegű megbízási díjat, a sok felesleges tárgyalást, egyeztetést, ügyintézést, a lelkileg rendkívül megterhelő, hosszú várakozást. Vesztesége azonban ennél is sokkal nagyobb:

14 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, aminek igénylésére - a fiatal gazda pályázat különös feltételei miatt - még egyszer már nem lesz lehetősége.

Tanulság:

Előre fizetendő megbízási díj olyan pályázat elvállalásában is érdekeltté teszi a pályázatírót, melynek elnyerése kizáró ok miatt nem lehetséges.

István esete nem csak tanulságos, hanem sajnos egyre gyakoribb is.

A megoldás azonban egyszerű, mint az 1x1:

kizárólag sikerdíjért dolgozó pályázatíró választása.

Sikerdíj

A fiatal gazda pályázat elnyerésének díja. Reális mértéke:

a támogatási összeg 4% - 8%-a

attól függően, hogy a projekt ötéves utógondozását magában foglalja-e.

A kizárólag sikerdíj ellenében dolgozó pályázatírók az ügyfelek érdekét tekintve a csúcsot képviselik.

Üzleti filozófiájuk lényege, hogy a fiatal gazda pályázat elnyerését tekintik céljuknak, nem az elkészítését.

Milyen pályázatírót válasszunk?

Legjobban akkor járunk, ha a fiatal gazda pályázat elnyerését olyan pályázatíró cégre bízzuk, amely...

Milyen cégre NE bízzuk a fiatal gazda pályázat elnyerését?

Intő jelek, melyek arra utalnak, hogy nagyon rossz helyen járunk (és ideje továbbállni):

 1. Díjmentes előminősítést végez a cég annak ellenére, hogy aktuális pályázati felhívás hiányában a feltételek még nem ismertek. Így valójában nem kapunk semmilyen díjmentes szolgáltatást, sőt, éppen ellenkezőleg, az előminősítési űrlap kitöltésével mi adjuk meg díjmentesen adatainkat a kamu előminősítést végző pályázatíró részére. Az előző és a jövőben megjelenő pályázati felhívások feltételei közötti biztos eltérések okán az előző kiírás alapján előminősítést végezni nem csupán értelmetlen, de kifejezetten megtévesztő is.

Ptk. 6:91. § (1) bekezdés:

"Akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, a megtévesztés hatására tett szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja."
 1. Szerződést (esetleg előszerződést) kötne velünk a cég fiatal gazda pályázat elkészítésére annak ellenére, hogy a jogalapot megteremtő pályázati felhívás még nem jelent meg. Jogban járatlanként nem tudhatjuk, hogy ez bűncselekmény, szabálysértés, vagy megtévesztés, de abban biztosak lehetünk, hogy valami nagyon nincs rendben. Pályázati felhívás megjelenését megelőző szerződéskötési szándék valódi oka minél nagyobb összeg előre történő beszedése.

Kizárólag aktuális pályázati felhívás esetén szerződjünk! A fiatal gazda felhívás státuszát a palyazat.gov.hu oldalon ellenőrizhetjük.

 1. Előre - szerződéskötéskor és/vagy a pályázat benyújtását megelőzően - pénzt kér a pályázatíró. Az előre elkért pénz a legbiztosabb jele annak, hogy ő maga sem bízik a pályázat sikerében - akkor mi miért bíznánk meg az ő munkájában?

Miért a SZILBERHORN Pályázati Iroda?

A három legfontosabb ok:

 1. Sikerdíjas pályázatírás - kizárólag a támogatás elnyerése esetén és csak a folyósítást követően szükséges fizetni;
 2. Kiemelkedő nyerési arány - 93,1%-os a nyertes fiatal gazda pályázatok aránya a 2007 és 2023 közötti időszak hat kiírásának átlagában (az országos átlag 40% körül van);
 3. Díjmentes utógondozási szolgáltatáscsomag - az Iroda fiatal gazda ügyfelei számára szerződéses garanciával biztosított az ötéves fenntartási időszak teljes időtartama alatt.

Szeretne Ön is a fiatal gazda pályázat nyertesei közé tartozni?

SZILBERHORN Pályázati Iroda